CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

(Cập nhật tháng 09/2023)

Điều 1. GIỚI THIỆU

1. Chào mừng Bạn đến với (các) sản phẩm, dịch vụ được vận hành bởi Công Ty Cổ Phần VNG (“VNG”) và các công ty con, công ty liên kết, công ty thành viên của VNG (gọi riêng và gọi chung là, "VNG", "Chúng tôi", hay "của Chúng tôi"). VNG nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với các dịch vụ của VNG. VNG hiểu rõ tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Bạn đã tin tưởng giao cho VNG và tin rằng VNG có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật thông tin này ("Chính Sách Bảo Mật" hay "Chính Sách") được thiết kế để giúp Bạn hiểu được cách thức VNG thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà Bạn đã cung cấp cho VNG và/hoặc lưu giữ về Bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp Bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho Chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Bạn. Chính sách bảo mật này cũng được thiết kế để hỗ trợ Khách hàng của VNG hiện đang sống tại Liên Minh Châu Âu (EU) hiểu được các quyền của họ đối với các dữ liệu cá nhân được quy định tại Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU khi họ sử dụng Dịch vụ.

2. "Các Dịch Vụ" hoặc "Dịch Vụ": có nghĩa là các Dịch vụ, và/hoặc Trang Web/Ứng Dụng, và/hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào do VNG cung cấp.

3. "Dữ Liệu Cá Nhân" có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

4. Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với VNG hoặc truy cập Trang Web/Ứng Dụng, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này, và theo đây Bạn đồng ý cho phép VNG thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn như mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

5. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP, VNG THU THẬP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA VNG HAY TRUY CẬP DỊCH VỤ HOẶC TRANG WEB/ỨNG DỤNG CỦA VNG. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính Sách Bảo Mật của mình, Chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính Sách Bảo Mật sửa đổi trên Trang Web/Ứng Dụng của Chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần sự đồng ý trước của Bạn, việc Bạn tiếp tự sử dụng Các Dịch Vụ của VNG được xem là Bạn đã đồng ý với Chính Sách Bảo Mật sửa đổi đó.

Điều 2. KHI NÀO VNG SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

1. VNG sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về Bạn:

2. Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà VNG thu thập dữ liệu cá nhân của Bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà VNG sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của Bạn.

Điều 3. VNG SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

1. Dữ liệu cá nhân mà VNG có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

2. Bạn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân của mình và đồng ý không cung cấp cho Chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Bạn đồng ý sẽ thông báo cho VNG về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. VNG bảo lưu quyền (tùy theo quyết định riêng của VNG) được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được Bạn cung cấp.

3. Nếu Bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội (như Facebook, Google), tài khoản ứng dụng (như tài khoản Zalo, tài khoản Apple) của Bạn ("Tài Khoản Mạng Xã hội") và/hoặc số điện thoại của Bạn để đăng nhập, sử dụng Các Dịch Vụ của VNG thì Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, VNG có quyền truy cập thông tin về Bạn mà Bạn đã cung cấp một cách tự nguyện cho nhà cung cấp dịch vụ Tài Khoản Mạng Xã hội, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông của Bạn tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và VNG sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của Bạn theo các quy định của Chính Sách này tại mọi thời điểm.

4. Nếu Bạn không muốn Chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, Bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản hoặc email đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của VNG theo thông tin sau:
Bộ phận Zing MP3
Z06, Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
E-mail: copyright@zingmp3.vn
Tuy nhiên, Bạn cần lưu ý rằng, việc Bạn từ chối hoặc hủy bỏ cho phép Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn có thể ảnh hưởng đến việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ. Ví dụ như dịch vụ xác định vị trí sẽ không hoạt động nếu Bạn không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của Bạn hoặc thậm chí là chấm dứt Các Dịch Vụ giữa Bạn và VNG.

Điều 4. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

1. Như với hầu hết các Trang Web/Ứng Dụng và các ứng dụng di động khác, thiết bị của Bạn gửi thông tin có thể gồm có: dữ liệu về Bạn, được một máy chủ ghi lại khi Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của VNG. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị duy nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của Bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Web/Ứng Dụng (nếu có), các trang mà Bạn đã truy cập đến trên Trang Web/Ứng Dụng hoặc ứng dụng di động của VNG và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của Bạn) để giúp Trang Web/Ứng Dụng ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Bạn. Nếu Bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của Bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp Chúng tôi hiểu được khách hàng đã truy cập sử dụng Dịch vụ và Trang Web/Ứng Dụng của Chúng tôi như thế nào.

2. Các Dịch Vụ của VNG có thể sử dụng các công nghệ như ARKit (Agumented Reality hay gọi tắt là AR – Công nghệ thực tế ảo), Camera API, TrueDepth API … hoặc các công nghệ tương tự được cung cấp bởi hệ điều hành của thiết bị di động; các công nghệ này được sử dụng để ghi nhận thông tin biểu hiện trên khuôn mặt của người dùng và dùng cho tính năng trong ứng dụng. Đối với các thông tin này, Chúng tôi không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các tính năng được cung cấp trong ứng dụng; Bạn có quyền từ chối cấp quyền truy cập camera cho các tính năng này bất kỳ lúc nào (nhưng Bạn cần lưu ý rằng, khi Bạn ngưng cấp quyền truy cập camera cho ứng dụng thì một số tính năng của ứng dụng sẽ không thể hoạt động được); và Chúng tôi không lưu trữ cũng như không chia sẻ các thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Điều 5. COOKIES

1. Đôi khi Chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp Chúng tôi cải thiện Trang Web/Ứng Dụng, Dịch vụ của mình và Các Dịch Vụ mà Chúng tôi cung cấp, hoặc giúp Chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là các mã định danh Chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của Bạn, cho phép Chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của Bạn và cho Chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc Trang Web/Ứng Dụng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Trang Web/Ứng Dụng hoặc Các Dịch vụ của Chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với Dữ Liệu Cá Nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung Bạn đã chọn đối với các trang mua sắm bạn đã xem, hoặc các Dịch vụ điện tử mà Bạn đã chơi. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của Bạn và để theo dõi việc sử dụng của các Dịch Vụ.

2. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của Bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu Bạn thực hiện thao tác này Bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Trang Web/Ứng Dụng, Dịch vụ hoặc Các Dịch Vụ của Chúng tôi.

Điều 6. VNG SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO VNG NHƯ THẾ NÀO?

VNG có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

2. Vì Các Mục Đích mà Chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của Bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của Bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

Điều 7. VNG BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO

1. VNG thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của Bạn trên các hệ thống của VNG. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của VNG. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự bảo đảm an toàn tuyệt đối.

2. VNG sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành khác. Có nghĩa là, VNG sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của Bạn khi VNG có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu Bạn ngưng sử dụng Các Dịch Vụ của VNG, hoặc quyền của Bạn được sử dụng Trang Web/Ứng Dụng, Dịch vụ và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc được rút lại, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn tuân theo Chính Sách Bảo Mật này và các nghĩa vụ của Chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy theo luật áp dụng, Chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của Bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho Bạn.

Điều 8. VNG CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ NGƯỜI TRUY CẬP HAY KHÔNG?

1. Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, Chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn cho các nhà phát triển Dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ, bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty con và/hoặc các công ty liên kết và/hoặc công ty thành viên của VNG, và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hay nhiều Các Mục Đích nói trên. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty con và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty thành viên của VNG và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn hoặc thay mặt Chúng tôi vì một hoặc nhiều Các Mục Đích nói trên. Các bên thứ ba như thế bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

2. Trường hợp này có thể yêu cầu, ngoài các yêu cầu khác, tiết lộ lịch sử chơi Dịch vụ của Bạn và/hoặc tiết lộ các hồ sơ cho thấy các địa chỉ IP nào đã xem các Dịch vụ nào. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê và thông tin nhân khẩu về người dùng của Chúng tôi và việc họ sử dụng Các Dịch Vụ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Trường hợp này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính cụ thể của Bạn hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về Bạn.

3. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn mà không cần sự đồng ý của Bạn, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng.

4. Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên Trang Web/Ứng Dụng, các phần mềm, ứng dụng, công nghệ được áp dụng có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của Chúng tôi. Tuy nhiên Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở khi trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc phức tạp của các nội dung có độc không phải lỗi của Chúng tôi.

Điều 9. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM (TRỪ TRẺ EM ĐANG SINH SỐNG TẠI EU)

Các Dịch Vụ của Chúng tôi rất đa dạng và cung ứng cho nhiều đối tượng với nhiều độ tuổi khác nhau. Đối với trẻ em dưới 16 tuổi, việc tạo tài khoản, sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi cần được sự cho phép và giám sát của cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 16 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo trẻ dưới 16 tuổi mà mình đang giám hộ không tự đăng ký tài khoản để sử dụng Các Dịch Vụ và/hoặc cung cấp các thông tin cá nhân của trẻ cho Chúng tôi mà không có sự giám sát, đồng ý của cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Trong trường hợp thông tin cá nhân của của trẻ em dưới 16 tuổi do cha/mẹ hoặc giám hộ được cung cấp cho Chúng tôi, hoặc cha/mẹ, người giám hộ đồng ý cung cấp thông tin của trẻ cho Chúng tôi thì cha/mẹ hoặc người giám hộ theo đây đồng ý với việc xử lý, sử dụng thông tin của trẻ em dưới 16 tuổi có liên quan, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách này thay mặt cho người được giám hộ. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi cho là đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 16 tuổi.

Điều 10. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

1. Trang Web/Ứng Dụng và Dịch vụ của Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào thiết bị của Bạn, để giúp Trang Web/Ứng Dụng phân tích cách thức người dùng sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc Bạn sử dụng Trang Web/Ứng Dụng (bao gồm địa chỉ IP của Bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động Trang Web/Ứng Dụng dành cho các nhà điều hành Trang Web/Ứng Dụng và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động Trang Web/Ứng Dụng và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của Bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

2. Trang Web/Ứng Dụng và Dịch vụ của Chúng tôi có thể sử dụng AppsFlyer, một nền tảng ứng dụng tiếp thị được cung cấp bởi AppsFlyer Ltd. ("AppsFlyer"). AppsFlyer sử dụng bộ SDK (Software Development Kit) được đặt vào thiết bị của Bạn để giúp Chúng tôi theo dõi và tối ưu hóa việc cung ứng Các Dịch Vụ đến cho Bạn. Thông tin được tạo bởi SDK về việc Bạn sử dụng ứng dụng của Chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP của Bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi AppsFlyer trên các máy chủ đặt trên toàn cầu. AppsFlyer sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động của ứng dụng dành cho các nhà phát triển, vận hành ứng dụng và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của ứng dụng và việc sử dụng Internet. AppsFlyer cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt AppsFlyer. AppsFlyer sẽ không liên kết địa chỉ IP của Bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà AppsFlyer nắm giữ.

3. Các Dịch Vụ của Chúng tôi cũng có thể sử dụng TrueID, một ứng dụng nhận diện gương mặt và Giấy tờ tùy thân (như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu) được cung cấp bởi Công Ty TNHH Phát Triển Phần Mềm VNG – một công ty thành viên của VNG ("TrueID") để tăng cường việc nhận diện nhằm bảo mật tài khoản của Bạn. TrueID sẽ sử dụng camera trên thiết bị của Bạn để ghi nhận, chụp lại gương mặt và Giấy tờ tùy thân của Bạn, sử dụng thuật toán và AI (trí tuệ nhân tạo) để xử lý nhằm phát hiện các điểm bất thường (như gian lận, gương mặt và ảnh trên Giấy tờ tùy thân không chính xác …). TrueID sẽ hỗ trợ Chúng tôi phát hiện các điểm bất thường, đưa ra các khuyến cáo, gợi ý để xác thực tài khoản của Bạn. TrueID có thể gửi các thông này cho bên thứ ba để lưu trữ, xử lý trong trường hợp luật pháp có quy định như thế hoặc trường hợp bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt TrueID. TrueID cũng có nghĩa vụ bảo mật các thông tin của Bạn mà TrueID lưu trữ, xử lý tương tự như nghĩa vụ bảo mật của VNG.

4. Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể thỉnh thoảng cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho Bạn sử dụng trên hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của Bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị của Bạn hoặc thông tin khác chẳng hạn như Dịch vụ mà Bạn đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie, bộ SDK nào trước đây Bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho Bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc Trang Web/Ứng Dụng của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu Bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của VNG. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên Trang Web/Ứng Dụng của họ hoặc nơi khác.

Điều 11. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB/ỨNG DỤNG BÊN THỨ BA

1. VNG KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB/ỨNG DỤNG, ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi Bạn đặt hàng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của Bạn, Chúng tôi đề nghị sử dụng một thiết bị bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân Bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của Chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.

2. Nhằm cung cấp cho Bạn giá trị gia tăng, Chúng tôi có thể chọn các Trang Web/Ứng Dụng bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Trang Web/Ứng Dụng hoặc Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, quảng cáo và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi cũng không kiểm soát các Trang Web/Ứng Dụng được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với Chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của Chúng tôi hoặc các Trang Web/Ứng Dụng bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Trang Web/Ứng Dụng hoặc Dịch vụ của Chúng tôi) có thể không được nhận bởi Chúng tôi.

3. Do đó Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các Trang Web/Ứng Dụng được liên kết này. Những Trang Web/Ứng Dụng được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho Bạn và do đó Bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, Chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Trang Web/Ứng Dụng và Dịch vụ của Chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng Trang Web/Ứng Dụng đó và do đó Chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các Trang Web/Ứng Dụng được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nếu một Trang Web/Ứng Dụng cụ thể không hoạt động).

Điều 12. BẠN CÓ THỂ RÚT TÊN, XÓA TÊN, YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

1. Rút Lại Sự Đồng Ý

2. Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

Điều 13. QUY ĐỊNH BỔ SUNG CHO NGƯỜI DÙNG TẠI CÁC QUỐC GIA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

Quy định tại Điều này chỉ áp dụng nếu Bạn đang sinh sống tại Liên Minh Châu Âu ("EU"). Các điều khoản này được ưu tiên áp dụng hơn trong trường hợp có sự khác biệt trong các điều khoản khác của Chính Sách Bảo Mật này.

1. Tính Linh Động

2. Xóa Dữ Liệu

3. Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn miễn là các Dữ Liệu Cá Nhân này cần thiết để Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho Bạn, hoặc theo yêu cầu hoặc được cho phép theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như các quy định của pháp luật về Dịch vụ điện tử trên mạng, Thuế, Kế toán. Nếu Bạn thực hiện yêu cầu xóa bỏ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và Chúng tôi xác định rằng đây là yêu cầu có căn cứ hợp lý, Chúng tôi sẽ cố gắng xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bạn yêu cầu và kết thúc Thời Hạn Lưu Trữ nêu trên, hoặc thông báo cho Bạn nếu việc này cần thêm nhiều thời gian hơn.

4. Phản Đối Chống Lại Các Chương Trình Bán Hàng Dựa Trên Hồ Sơ Khách Hàng Và Khách Hàng Mục Tiêu

Tại bất kỳ thời điểm nào Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để gửi cho Bạn các chương trình quảng cáo, các đề xuất đặc biệt và các tin nhắn bán hàng, bao gồm việc Chúng tôi xây dựng Hồ sơ khách hàng cho các mục đích này và Chúng tôi sẽ dừng việc xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để phục vụ cho các mục đích này. Bạn vui lòng cung cấp cho Chúng tôi các thông tin chi tiết về lý do Bạn yêu cầu để hỗ trợ Chúng tôi xác định liệu Bạn có cơ sở hợp pháp để phản đối hay không. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn nếu có các cơ sở hợp pháp để Chúng tôi thực hiện việc này.

5. Hạn Chế Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân Chỉ Để Lưu Trữ

Bạn có quyền yêu cầu rằng Chúng tôi giới hạn việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đã có chỉ cho mục đích lưu trữ, khi:

Điều 14. THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI VNG

Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào về Chính Sách này, vui lòng liên hệ với Chúng tôi tại copyright@zingmp3.vn.