Liveshow này từng là một sự kiện âm nhạc tại Hà Nội năm 2001. Hội Trùng Dương... |" /> Liveshow này từng là một sự kiện âm nhạc tại Hà Nội năm 2001. Hội Trùng Dương... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao" />