Ngày 27 tháng 9, 2006, Kobukuro phát hành greatest hits album “ All Single... |" /> Ngày 27 tháng 9, 2006, Kobukuro phát hành greatest hits album “ All Single... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao" />